Община мъглиж - официален сайт

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Списък

 

на лицата по параграф 2 от ДР на ЗПКОНПИ подали в срок Декларация по чл.35, ал.1 ,

т. 2 от ЗПКОНПИ

 

 

Дата

Име, фамилия

Длъжност на лицето

Декларации

1.

15.05.2018г.

Милен Бакалов

Кмет на кметство

с. Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

2.

22.05.2018г.

Генко Райчев

Кмет на кметство

с.Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

3.

15.05.2018г.

Денислава Неделчева

Кмет на кметство

с.Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

4.

25.05.2018г.

Тоньо Бенев

Кмет на кметство

с. Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

5.

28.05.2018г.

Иван Стоянов

Кмет на кметство

с. Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

6.

31.05.2018г.

Димитър Димитров

Кмет на кметство

с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

7.

05.06.2018г.

Николай Карагьозов

Кмет на кметство

с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?