Община мъглиж - официален сайт

Администрация

I. Кмет на община Мъглиж

Господин Антонов Господинов

II. Заместник-кметове

Д-р Душо Иванов Гавазов - „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Методи Михайлов Марков - „Инвестиции и Устройство на Територията”

Рени Мариянова Малева - "Социални дейности, образование, култура и вероизповедания"

III. Секретар на община

Анелия Йорданова Василева     -    Секретар

IV. Кметове на кметства

с. Тулово Милен Бакалов
с. Ягода Димитър Димитров
с. Юлиево Денислава Неделчева
с. Дъбово Тоньо Бенев
с.Зимница Генко Райчев
с. Ветрен Николай Карагьозов
с. Шаново Иван Стоянов

V. Кметски наместници

с. Борущица Кънчо Кънев
с. Радунци   -     
с. Селце  -    

VI. Обща администрация

Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБ и Ф” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт счетоводство Даниела Петкова 
Главен счетоводител Мария Бабова
Главен специалист - Касиер Калинка Гладичева
Главен специалист - Обща канцелария Юлка Кехайова
Старши счетоводител Деляна Емануилова

VII. Специализирана администрация

Дирекция „Инвестиции и УТ”

Директор на Дирекция „И и УТ” Христо Щерев
Главен експерт Устройство на Територията Гергана Иванова
Главен специалист Строителство Иванка Стоянова
Главен специалист Кадастър Катя Василева
Старши експерт Строителство Мартин Кехайов
Секретар МКБППМН и Звено "Общински съвет"
Христиана Минчева
Главен експерт - инв. вакантна
Главен архитект   0,5 бр.
Арх. Иван Райнов
Мл. експерт "ОМП, ГЗ и Сигурност на Информацията"   0,5 бр.  
Трифон Трифонов

Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УР,ХД, Евроинтеграция и Общинска собственост” Радка Трендева
Главен експерт "Стопански дейности" Валентин Димитров
Главен експерт Евроинтеграция Галина Иванова
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” Борис Борисов
Главен Юрисконсулт Зорница Светославова
Юрисконсулт Стела Славчева
Старши експерт "Общинска Собственост" Златина Димитрова
Младши експерт Радина Стайнова
Старши специалист Красимира Киркова
Старши експерт „Земеделие и Гори” Димо Димов

VIII. Спомагателни звена

Гл. Спец. Човешки ресурси    Бистра Великова
Координатор Пенсионерски Клубове Кольо Колев
Главен Специалист ГРАО Любка Сербезова
Специалист КАО Мариана Лангурова
Специалист КАО Валентина Кучкова
Специалист КАО Атанаска Димитрова
Специалист КАО Румяна Емануилова
Специалист ИТ Радослав Запрянов
Главен инспектор МП Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител МП Маня Кефалова
Старши експерт МП Георги Порязов
Младши експерт счетоводител Веселина Съртонева
Младши експерт "Общинска собственост"   Симона Николова
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов
Гл.спец.кметство Ягода Антоанета Кършакова
Гл.спец.кметство Ветрен Неда Троева
Гл.спец.кметство Дъбово Иванка Атанасова
Гл.спец.кметство Тулово Галина Георгиева
Гл.спец кметство Зимница Росица Койчева
Гл.спец кметство Юлиево Минка Канджева
Гл.спец.село Шаново Любка Дойчинова
Шофьор Янко Щерев
Техник-механик съобщ.техника Христо Белов
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Мариян Малев
Оператор сигурност Георги Дудев
Оператор сигурност Пламен Филипов
Чистач - хигиенист Марийка Христова
Чистач - хигиенист Делка Михайлова
Чистач - хигиенист Стоянка Карастоянова

                                                               

                                                                                                                                                 Общинска администрация:  О р г а н о г р а м а

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?