Община мъглиж - официален сайт

Администрация

I. Кмет на община Мъглиж

Господин Антонов Господинов

II. Заместник-кметове

Д-р Душо Иванов Гавазов - „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Методи Михайлов Марков - „Инвестиции и Устройство на Територията”

Рени Мариянова Малева - "Социални дейности, образование, култура и вероизповедания"

III. Секретар на община

Анелия Йорданова Василева     -    Секретар

IV. Кметове на кметства

с. Тулово Милен Бакалов
с. Ягода Димитър Димитров
с. Юлиево Денислава Неделчева
с. Дъбово Тоньо Бенев
с.Зимница Генко Райчев
с. Ветрен Николай Карагьозов
с. Шаново Иван Стоянов

V. Кметски наместници

с. Борущица Кънчо Кънев
с. Радунци   -     
с. Селце  -    

VI. Обща администрация

Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБ и Ф” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт счетоводство Даниела Петкова 
Главен счетоводител Мария Бабова
Главен специалист - Касиер Калинка Гладичева
Главен специалист - Обща канцелария Юлка Кехайова
Юрисконсулт Стела Славчева

VII. Специализирана администрация

Дирекция „Инвестиции и УТ”

Директор на Дирекция „И и УТ” Христо Щерев
Главен експерт Устройство на Територията Гергана Иванова
Главен специалист Строителство Иванка Стоянова
Главен специалист Кадастър Катя Василева
Старши специалист Строителство Мартин Кехайов
Секретар МКБППМН Христиана Минчева
Главен експерт - инв. вакантна
Главен Юрисконсулт Зорница Светославова
Главен архитект   0,5 бр.
Арх. Иван Райнов
Мл. експерт "ОМП, ГЗ и Сигурност на Информацията"   0,5 бр.  
Трифон Трифонов

Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УР,ХД, Евроинтеграция и Общинска собственост” Радка Трендева
Главен експерт "Стопански дейности" Валентин Димитров
Главен експерт „Образование и Здравеопазване” вакантна
Главен експерт Евроинтеграция Галина Иванова
Младши експерт "Общинска Собственост" вакантна
Старши експерт "Общинска Собственост" Златина Димитрова
Младши експерт Симона Николова
Младши експерт Радина Стайнова
Младши експерт Еколог вакантна

VIII. Спомагателни звена

Гл. Спец. Човешки ресурси    Бистра Великова
Координатор Пенсионерски Клубове Кольо Колев
Главен Специалист ГРАО Любка Сербезова
Специалист КАО Мариана Лангурова
Специалист КАО Валентина Кучкова
Специалист КАО Атанаска Димитрова
Специалист КАО Румяна Емануилова
Специалист ИТ Радослав Запрянов
Старши инспектор МП Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител МП Маня Кефалова
Младши експерт МП Георги Порязов
Техник-механик съобщ.техника Тихомир Василев
Техник-механик съобщ.техника Янко Щерев
Техник-механик съобщ.техника Христо Белов
Младши експерт счетоводител Веселина Съртонева
Старши счетоводител Деляна Емануилова
Старши експерт „Земеделие и Гори” Димо Димов
Младши експерт "Евро проекти" Минчо Минчев
Специалист „Читалища”  
Гл.спец.кметство Ягода Антоанета Кършакова
Гл.спец.кметство Ветрен Неда Троева
Гл.спец.кметство Дъбово Иванка Атанасова
Гл.спец.кметство Тулово Галина Георгиева
Гл.спец кметство Зимница Росица Койчева
Гл.спец кметство Юлиево Минка Канджева
Гл.спец.село Шаново Любка Дойчинова
Специалист ГРАО кметство Ягода Росица Димова
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Мариян Малев
Оператор сигурност Георги Дудев
Оператор сигурност Неделчо Хаджихристов
Чистач - хигиенист Марийка Христова
Чистач - хигиенист Делка Михайлова

                                                               

                                                                                                                                                 Общинска администрация:  О р г а н о г р а м а

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?