Община мъглиж - официален сайт

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК

на лицата по Параграф 2 от ДР на ЗПКОНПИ подали в срок Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 


Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

11.05.2018 г.

Златина Димитрова

Старши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

2.

11.05.2018 г.

Симона Николова

Младши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

3.

11.05.2018 г.

Радина Стайнова

Младши експерт социални дейности

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

4.

11.05.2018 г.

Борис Борисов

Младши експерт Образование и „Здравеопазване”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

5.

11.05.2018 г.

Зинка Каменова

„Здравен медиатор”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

6.

15.05.2018 г.

Даниела Петкова

Главен експерт счетоводство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

7.

15.05.2018 г.

Мария Костадинова - Бабова

Главен счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

8.

15.05.2018 г.

Радослав Запрянов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

9.

15.05.2018 г.

Кольо Колев

Координатор  Пенсионерски Клубове

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

10.

16.05.2018 г.

Капка Бакалова

Директор на дирекция „АОБ Ф”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

11.

16.05.2018 г.

Диляна Емануилова

Старши счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

12.

16.05.2018 г.

Станка Тодорова

Главен инспектор МП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

13.

16.05.2018 г.

Бистра Великова

Гл. спец. Човешки ресурси

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

14.

16.05.2018 г.

Радка Топоркова

Специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

15.

17.05.2018 г.

Неделчо Терзиев

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

16.

17.05.2018 г.

Маня Кефалова

Старши специалист -  счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

17.

17.05.2018 г.

Цветана Иванова

По програма - старт на кариерата

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

18.

18.05.2018 г.

Калинка Гладичева

Главен специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

19.

18.05.2018 г.

Неда Троева

Главен специалист кметство Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

20.

21.05.2018 г.

Георги Порязов

Старши експерт МП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

21.

22.05.2018 г.

Кичка Карастоянова

Счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

22.

22.05.2018 г.

Атанаска Димитрова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

23.

22.05.2018 г.

Румяна Емануилова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

24.

22.05.2018 г.

Росица Колева

Главен специалист кметство Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

25.

22.05.2018 г.

Валентина Кучкова

Старши специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

26.

22.05.2018 г.

Минка Канджева

Главен специалист кметство Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

27.

22.05.2018 г.

Катя Василева

Главен специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

28.

22.05.2018 г.

Иванка Стоянова

Главен специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

29.

23.05.2018 г.

Вера Запрянова

Старши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

30.

23.05.2018 г.

Илия Запрянов УТ

Главен експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Страница 1 >>

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?