Община мъглиж - официален сайт

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК

на лицата по Параграф 2 от ДР на ЗПКОНПИ подали в срок Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

31.

26.05.2018 г.

Диана Иванова

Директор ОДЗ “Камбанка”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

32.

28.05.2018 г.

Динка Динева

Директор ОДЗ “1-ви юни”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

33.

29.05.2018 г.

Красимира Киркова

Старши специалист Евроинтеграция

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

34.

29.05.2018 г.

Зорница Здравкова

Главен Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

35.

29.05.2018 г.

Любка Дойчинова

Главен специалист кметство Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

36.

30.05.2018 г.

инж.Гергана Иванова

Главен експерт Устройство на Територията

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

37.

30.05.2018 г.

Мариана Лангурова

Старши специалист ГРАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

38.

31.05.2018 г.

Галина Николова

Главен специалист кметство Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

39.

31.05.2018 г.

Кънчо Кънев

Кметски наместник

с. Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

40.

01.06.2018 г.

Любка Сербезова

Главен специалист ГРАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

41.

01.06.2018 г.

Антоанета Кършакова

Главен специалист кметство Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

42.

04.06.2018 г.

Росица Тянова

Главен експерт „ Бюджет и ТРЗ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

43.

04.06.2018 г.

Мария Мирчева

Управител  „Дневен център”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

44.

04.06.2018 г.

Кольо Желев

Управител Мъглиж ЕООД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

45.

04.06.2018 г.

Ваня Желязкова

специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

46.

04.06.2018 г.

Стела Славчева

Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

47.

05.06.2018 г.

инж. Христо Щерев

Директор на Дирекция „ИУТ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

48.

05.06.2018 г.

Анелия Василева

Секретар община

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

49

05.06.2018 г.

Христана Минчева

Секретар МКБППМН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

50.

05.06.2018 г.

Христо Йоргов

Специалист „ Земеделие и гори”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

51.

06.06.2018 г.

Трифон Трофонов

Младши Експерт „ОМП, ГЗ, и СИ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

52.

06.06.2018 г.

Юлка Кехайова

Главен специалист - Обща канцелария

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

53.

06.06.2018 г.

Валентин Димитров

Главен експерт  Стопански дейности”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

54.

06.06.2018 г.

Марияна Русева

Касиер счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

55.

07.06.2018 г.

Иванка Атанасова

Главен специалист кметство Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

56.

08.06.2018 г.

инж. Радка Трендева

Директор на Дирекция „УР, ХД, ЕОС”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

57.

08.06.2018 г.

Сашо Славов

„Здравен медиатор”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

58.

08.06.2018 г.

Дора Танева

Директор ДГ „Здравец” с. Ветрен

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

59.

18.06.2018 г.

Иванка Стоянова

Гл. спец „ Строителство”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 

60.

20.06.2018 г.

Христиана Минчева

Секретар на МКБППМН

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

<< Страница 2 >>

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?