Община мъглиж - официален сайт

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък: СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 28.09.2017 г.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?