Община мъглиж - официален сайт

Инвестиционно предложение на "Арсенал" АД за „Монтиране на нови пещи за отгрев на детайли в термично отделение на Механичен цех и изграждане на инсталация за снабдяването им с газообразен азот" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землищ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?