Община мъглиж - официален сайт

Инвестиционно предложение на "Екобулферма" ООД за „Подобряване цялостната дейност на биологично стопанство в с.Дъбово чрез създаване/ пресаждане на насаждения, закупуване на нова техника, повишаване на енергийната ефективност, изграждане на телена

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?