Община мъглиж - официален сайт

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

На основание на:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 88

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: Безсрочно

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?