Община мъглиж - официален сайт

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

На основание на:

Изпълнение на чл. 99 а от Закон за движение по пътищата и постъпили молби за издаване на карти за паркиране за хора с увреждания. От наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Мъглиж.

Необходими документи:

- заявление по образец – Приложение 2;
- копие от експертно решение на ТЕЛК;
- актуална цветна снимка;
- копие от лична карта /за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител/.
- копие от нотариално заверено пълномощно и копие от лична карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.


Срок на изпълнение:

Услугата се извършва в 20-дневен срок.

Срок на валидност:

Срокът на валидност е 3 години.

Tакса:

Такса за услугата не се заплаща.

Формуляр:  Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?