Община мъглиж - официален сайт

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:  до края на календарната година

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?