Община мъглиж - официален сайт

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност:  до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни данъци и такси” по банков път. Искането може да бъде подадено и чрез поща с обратна разписка на адрес: 6180 гр. Мъглиж, пл.”Трети март”№ 32. Копие от подадена данъчна декларация получавате в служба МДТ или според заявения от Вас начин.

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?