Община мъглиж - официален сайт

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

На основание на:

• Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена – 3 лв.
-3 дни- бърза – 6 лв.
-24 часа – експресна – 9 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава писмено искане в Центъра за услуги и информация на гражданите- гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32 тел.04321 21-02, раб. време с граждани от 8,30 до 17.00 часа, понеделник – петък, почивни дни събота и неделя или по пощата, чрез ел. поща и други.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, чрез платежно или др., след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Извлечението се получава от заявителя в ЦИУГ от служител ГРАО.

Формуляри: заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?