Община мъглиж - официален сайт

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

На основание на:

• Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена – 3 лв.
-3 дни- бърза – 6 лв.
-1 ден – експресна – 9 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Формуляри: заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?