Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис - извлечение от акт за смърт - за първи път

На основание на:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

- документ за самоличност на починалия и обявителя
- съобщение за смърт от медицинско учреждение

Срок за изпълнение: 1 ден

Цена: безплатно

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината за починалите в съответното населено място

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?