Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe

Срок за изпълнение и цена:

5 дни – обикновена - 3 лв.
3 дни – бърза - 6 лв.
1 ден - експресна - 9 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и в кметствата по населени места в общината само за текущата календарна година

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?