Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
• Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- документ от съда

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок за изпълнение и цена:

-1 ден - 4лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?