Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение:

7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност:

3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж

Техническа такса:

- VI-та категория - 20 лв.
- IV-та и V-та категории - 50 лв.
- I-ва, II-ра, III-та категории - 100 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?