Община мъглиж - официален сайт

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

На основание на:

• Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4

Необходими документи:

писмо от ЧСИ и документ за преведена такса


Срок на валидност: според искания документ

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена - 3 лв.
-3 дни- обикновена - 6 лв.
-1 ден- експресна – 9 лв.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?