Община мъглиж - официален сайт

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

На основание на:

• Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4

Необходими документи:

писмо от ЧСИ и документ за преведена такса


Срок на валидност: според искания документ

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба или по банков път, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Изготвят се исканите справки в служба ГРАО.

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена - 3 лв.
-3 дни- обикновена - 6 лв.
-24 часа- експресна – 9 лв.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?