Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

На основание на:

Закон за лечебните растения - чл. 46, т. 3

Необходими документи:

Удостоверение, съдържащо данни за вида на култивираното лечебно растение, засадена площ, количество добита продукция (отбелязва се свежо или в сухо тегло), период за който е получена продукцията;

Срок на изпълнение:

Услугата се предоставя в 5-дневен срок от подаване на заявлението

Срок на валидност: за дадената година

Tакса:

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска собственост се заплащат такси посочени в Приложение №2 от същата наредба съгласно чл. 40г, ал. 1 и ал. 2

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет на Община Мъглиж с решение №82 от 29.03.2012г.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?