Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство


На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Необходими документи: декларация по чл. 32 от ЗМДТ

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

Цена: 3,00 лв.

Формуляр:  изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?