Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство


На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3

Необходими документи:
копие от документ за собственост, декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - в рамките на работния ден.

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава лично) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни данъци и такси” или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6180 гр. Мъглиж, пл.”Трети март”№ 32. Удостоверението получавате в служба МДТ или според заявения от Вас начин.

Цена:
Обикновена - 5,00 лв.
Бърза - 10,00 лв.
Експресна - 20,00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?