Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи:   декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - до края на работния ден

Срок на валидност: до края на календарната година

Цена:
Обикновена – 5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв
Експресна – 20,00 лв

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?