Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена- 2 лв.
-3 дни- бърза - 4 лв.
-1 ден- експресна - 6 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?