Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

На основание на:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с
Граждански процесуален кодекс - чл. 587

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация -Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УРХДЕИОС, а той към експерт от Дирекция УРХДЕИОС . След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението.

Tакса: 7 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?