Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за раждане

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

- съобщение за раждане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице се получава в ЦУИГ на Община Мъглиж. След присвояване на ЕГН се съставя акт за раждане и се издава удостоверение за раждане. Удостоверението за раждане се връчва от длъжностното лице по гражданско състояние на един от родителите в ЦУИГ на Община Мъглиж.

Срок за изпълнение: 5 дни

Цени: безплатно

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?