Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за раждане

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

- съобщение за раждане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Срок за изпълнение: 5 дни

Цени: безплатно

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?