Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
След това се издава удостоверението и се получава от служител в „ ГРАО”.

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни - обикновена - 3 лв.
-3 дни - бърза - 6 лв.
-24 часа - експресна - 9 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?