Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- медицинско свидетелство
- смъртен акт или решение за развод
- декларация за семейно положение
- документ от чужбина

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 1 ден

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Цена: безплатно

Формуляр: ЗаявлениеДекларация

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?