Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена - 3 лв.
- 3 ден - бърза - 6 лв.
- 1 ден - експресна - 9 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж

- кметствата по населени места в общината за текущата календарна година

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?