Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

На основание на:

Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Необходими документи:

документ доказващ, че лицето е заинтересувано по смисъла на чл.149, ал.1 от ЗУТ

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Техническа такса:  2,00 лв./стр.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?