Община мъглиж - официален сайт

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 131, чл.149 ал.1 и други

Необходими документи:

В зависимост от исканата справка, документ че същите са заинтересувани лица по смисъла на ЗУТ

Срок на изпълнение: 10 дни

Срок на валидност: безсрочен

Техническа такса:

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?