Община мъглиж - официален сайт

Изменение на план на новообразувани имоти

На основание на:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2

Необходими документи:

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение: 30 дни

Цени:

Определят се от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Mъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?