Община мъглиж - официален сайт

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ - Изменена с Решение №354 / 31.07.2017г.

 

>>>Наредбата свалете от тук<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?