Община мъглиж - официален сайт

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

На основание на:

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:

Без срочен

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Без срочен

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община
Лично явяване на лицето

Такса на услугата:

за подпис 5 лв. +20% ДДС
за всеки следващ подпис 2 лв.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

E-mail: ob_maglizh@mail.bg

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?