Община мъглиж - официален сайт

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

На основание на:

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:

Безсрочен

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община

Ограничения и условности:

Представяне документа в оригинал

Такса на услугата:

за първа страница 3 лв.
за всяка следваща 2 лв.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

E-mail: ob_maglizh@mail.bg

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?