Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

     Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

 

Номер на поръчката: 01073-2019-0001 / 15.01.2019г.

 

1. Решение с ID № 888524 / Сканирано - 15.01.2019г.

2. Обявление с ID № 888529 / Сканирано - 15.01.2019г.

3. Документация - 15.01.2019г.

4. ЕЕДОП - 15.01.2019г.

5. Образци - 15.01.2019г.

6. Проекто-договор - 15.01.2019г.

7. Протокол - 06.02.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?