Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи ...

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи подетап с включващи клонове № 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 31, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 55 и 56."

 

1. Решение с ID № 798819     -     02.08.2017г.

2. Обявление с ID № 798821     -     02.08.2017г.

3. Указания     -     02.08.2017г.

4. Образци     -     02.08.2017г.

5. Проекто-договор     -     02.08.2017г.

6. КСС     -     02.08.2017г.

7. Технически проект     -     02.08.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?