Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово ...

     Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово – Мъглиж - Селце (от км 1+ 320,05 до км 3+ 117,18) “

 

Номер на поръчката: 01073-2018-0001 / 12.03.2018г.

1. Решениес ID № 834486 / Сканирано     -     12.03.2018г.

2. Обявление с ID № 834493 / Сканирано     -     12.03.2018г.

3. Указания     -     12.03.2018г.

4. Технически проект     -     12.03.2018г.

5. Проект на договор     -     12.03.2018г.

6. Образци     -     12.03.2018г.

7. КС     -     12.03.2018г.

8. Разяснение по чл.180 от ЗОП     -     19.03.2018г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?