Община мъглиж - официален сайт

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА МИГ, ПРЕСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?