Община мъглиж - официален сайт

Попълване/поправка на кадастрален план

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2

Необходими документи:   ПУП
Срок на изпълнение: 14 дни
Срок на валидност: безсрочен
Техническа такса: освободена от такса

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?