Община мъглиж - официален сайт

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация


На основание на:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 74

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до настъпване на промяна в декларирани данни

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?