Община мъглиж - официален сайт

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 2

Необходими документи:

Писмо с исканата информация от съответната институция

Срок за изпълнение: 3 дни

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център -Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава писмено искане в Центъра за услуги и информация на гражданите- гр.Мъглиж, пл. Трети март № 32 тел.04321 21-02, раб. време с граждани от 8,30 до 17.00 часа ,понеделник – петък, почивни дни събота и неделя или по пощата, ел. път или други.
Писмото , заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж.
Писмото се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).Изготвят се исканата информация в служба ГРАО и по служебен път се предоставя на съответните държавни органи и институции.

Цена: безплатно

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?