Община мъглиж - официален сайт

Припознаване на дете

На основание на:

• Семеен кодекс - чл. 65

Необходими документи:

- заявление
- документи за самоличност на родителите
- Декларация за припознаване, попълнена пред длъжностното лице или нотариално заверена
- акт за раждане на детето - оригинал

Срок за изпълнение: 3 месеца

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място: Информационен център - Мъглиж

Формуляр: заявление и декларация

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?