Община мъглиж - официален сайт

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

>>>Изтегли от тук<<<     -     18.06.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?