Община мъглиж - официален сайт

Проекти на наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за издаване на карти за паркиране на превозните средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Мъглиж

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Мъглиж

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж

Проект Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?