Община мъглиж - официален сайт

Проекти на наредби

Проект на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Мъглиж

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж

Проект на Наредба за регистрация, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Мъглиж

Проект за изменение и допълнение на наредбата за отглеждането на животни на територията на Oбщина Mъглиж

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предучилищното образование в Община Мъглиж

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?