Община мъглиж - официален сайт

Проекти на наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?