Община мъглиж - официален сайт

Промяна в актовете за гражданско състояние

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 74; чл. 76
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7

Необходими документи:

- изважда се по служебен път без заявление
- документи, доказващи необходимостта от промени в акта - технически грешки и неточности (заверено копие, съдебно решение, адм.акт)

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: безплатно

Срок на валидност: до следваща промяна

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по месторождение на лицето, след влязло в сила съдебно решение за промяна в актовете за гражданско състояние. Издава се дубликат от удостоверението за раждане с новите данни.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?