Община мъглиж - официален сайт

Регистър по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 (с декларации)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ


Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

09.05.2018 г.

Вера Михайлова Запрянова

Старши експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

2.

09.05.2018 г.

Илия Иванов Запрянов

Главен експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

3.

09.05.2018 г.

Арх. Петър Филипова Влахов

Главен архитект

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

4.

04.06.2018 г.

Арх. Петър Филипова Влахов

Главен архитект

Декларация по чл.35,ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ

5.

29.06.2018 г.

Александрина Георгиева Велева

ВрИД Директор на ДГ
„Детелина” с.Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

6.

26.07.2018 г.

Инж. Надежда Добрева Тунчиева-Иванова

Старши експерт
„Земеделие и гори”

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

7.

20.08.2018 г.

Милко Димов Недков

Главен специалист -
кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

8.

03.09.2018 г.

Тотка Георгиева Пандева

Старши специалист - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

9.

05.11.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

Младши експерт „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?