Община мъглиж - официален сайт

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

На основание на:

Чл. 8 ал.3 от Закона за пчеларството

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност на заявителя;
3. Документ за собственост или право на ползване имота, в който ще се настаняват пчелите;
4. Скица (актуална) на имота;
5. Регистрационен номер на пчелина;
6. Документ за платена такса.

Срок на изпълнение: 1 ден

Tакса: за услугата не се дължи такса

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?