Община мъглиж - официален сайт

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
лична карта или пълномощно, проведен и заверен акт по ГС от чужбина

Необходими документи:

- заявление или писмо от МВнР
- документ за самоличност или пълномощно
- преведен и легализиран заверен препис от оригиналния акт

Срок за изпълнение:

- 7 дни – обикновена
- 3 дни –бърза

Цена: няма

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?