Община мъглиж - официален сайт

Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
• Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19

Необходими документи:

Писмо от съответната институция относно исканото удостоверение

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 3 дни

Място: Информационен център - Мъглиж

Цена: безплатно

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?