Община мъглиж - официален сайт

Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
• Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19

Необходими документи:

Писмо от съответната институция относно исканото удостоверение

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 3 дни

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Писмото , заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж.
Писмото се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).Изготвят се исканата информация в служба ГРАО. Изготвя се удостоверение за вписване в регистъра на населението и по служебен път се предоставя на съответните държавни органи и институции.

Цена: безплатно

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?