Община мъглиж - официален сайт

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

На основание на:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 115

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Общинска администрация -Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УРХДЕИОС, а той към експерт от Дирекция УРХДЕИОС. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя справката.

Tакса: 3 лв. на страница

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?