Община мъглиж - официален сайт

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Необходими документи:

- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Техническа такса: според пазарната оценка

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?