Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционни предложения за „Изграждане на център за обществено и делово обслужване" в имот№ 001165 землището на с.Тулово, общ.Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?